logo 

Logo ITF

Program zajęć w DAT

PROGRAM  ZAJĘĆ  W  DZIECIĘCEJ AKADEMII TAEKWON-DO

TKD_DAT3

Program Dziecięcej Akademii Taekwon-do to unikatowy w skali świata  zestaw  setek  kart motywacyjnych, edukacyjnych, wielu gier logicznych pod nazwą Taekwondix oraz  komplet  ponad 500- set nowatorskich zabaw i gier ruchowych wykorzystywanych na treningach  Taekwon-do autorstwa mgr Andrzeja Undro IV DAN  (staż treningowy – ponad 32 lata, doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą – ponad 23 lata), to wreszcie zestaw wielu urządzeń i pomysłów pomocy dydaktycznych w treningu z najmłodszymi . Program powstał w oparciu o praktykę zawodową płynącą z zorganizowania 50 obozów dla dzieci i młodzieży oraz   o 30 letni staż treningowy, a także doświadczenie wynikające z organizowania licznych turniejów, nowatorskich zabaw i konkursów dla dzieci. Nie mały wpływ na kształt programu miały kontakty ze wspaniałymi fachowcami , nauczycielami zajmującymi się  na co dzień od ponad 20-tu  lat  problemami nauczania najmłodszych 4-5-6 latków , a w szczególności  w oparciu o doświadczenie zawodowe i wiele pomysłów pani mgr Izabeli Lewickiej Undro, wicedyrektora d/s dydaktyki i wychowania niepublicznego przedszkola we Wrocławiu,  żony trenera Andrzeja Undro.

Program Dzieciecej Akademii Taekwon-do zawiera : 

 1. rozbudzenie zainteresowania ruchem i  sprawnością dzieci w grupach  5 – 6 letnich , 7- 9  letnich, 10 – 14 letnich;
 2. doskonalenie koordynacji ruchowej ;
 3. korygowanie wad postawy ;
 4. zwiększenie motoryki małej i dużej;
 5. ćwiczenia rozciągające;
 6. ćwiczenia kształcące refleks , skupienie uwagi, koordynację wzrokowo - ruchową;
 7. ćwiczenia medytacyjne, relaksacyjne, wyciszające;
 8. ćwiczenia zwiększające pamięć i uwagę;
 9. rozbudzenie pasji  kolekcjonerskich, zbieractwa, wymieniania i hobby;
 10. stworzenie nowego , przyjaznego środowiska  rozwoju dziecka w sprzyjającej mu atmosferze, dbając nie tylko o rozwój fizyczny ale też o rozwój kulturalny według uniwersalnych  zasad dobrego wychowania
 11. nowe kontakty z dziećmi  z innych klubów poprzez ligę gier Taekwondix i zawody sprawnościowe według innowacyjnej formuły  zarówno konkurencji, jak i nagradzania , motywowania
 12. podstawowe ( adekwatne do wieku ) elementy zachowania w sytuacji zagrożenia ze strony osób obcych, w razie zagrożenia porwaniem, nakłaniania do narkotyków, pożaru, ataku zwierząt itp. i udzielania pierwszej pomocy;
 13. ćwiczenia motywacyjne dla dzieci w formie zabawy;
 14. zawody sprawnościowe, tory przeszkód uczące właściwego wyboru, szybkiej decyzji, współdziałania w grupie, dyscypliny i zdrowego, uczciwego współzawodnictwa;
 15. podstawowe elementy umiejętności zachowania się podczas upadków;
 16. program dla dzieci 5-6 letnich  obejmujący : -elementy nauczania taekwon-do  w formie zabawowej: pozycje , zestawy bloków, uderzeń i kopnięć ;
  -zabawowe elementy samoobrony, elementy układów  formalnych ;
 17. program dla dzieci  7-8 letnich oraz dzieci 10-14 letnich zgodny z programem ITF:
  - pozycje, bloki, ataki, kopnięcia, układy formalne, walki krokowe;
  - elementy samoobrony w formie zabawowej, walka zadaniowa, techniki  przygotowania do rozbić  w formie zabawowej i  realnej;
 18. organizacja zawodów sprawnościowych dla dzieci, wyjazdowe Akademie Sprawności w terenie, imprezy integracyjne, zabawy, spotkania, obozy letnie i zimowe dla grup starszych ćwiczących w klubie;
 19. wymiana doświadczeń związanych z pracą z dziećmi poprzez seminaria specjalistyczne dotyczące prowadzenia zajęć przez najlepszych instruktorów Taekwon-do oraz nauczycieli pracujących z dziećmi;
 20. autorski program polegający na zmianie postrzegania sztuki walki przez media,działaczy, opinię publiczną, a niekiedy przez rodziców i nauczycieli jako środowiska generującego agresje wśród dzieci i młodzieży;
 21. zwiększenie motywacji do działań podejmowanych przez najmłodszych za pomocą specjalistycznych zestawów ćwiczeń i pomocy dydaktycznych,  kart do gry, kart motywacyjnych, kart edukacyjnych, gier logicznych, konkursów, quizów, kolorowanek dla najmłodszych;
Jesteś tutaj: Strona główna Program zajęć w DAT