logo 

Logo ITF

Historia Taekwon-do

Historia Taekwon-do

Twórca Taekwon-do generał Choi Hong Hi

Generał Choi Hong Hi

Generał Choi Hong Hi urodził się 9 listopada 1918 roku w Ha Dae w Północnej Korei. W wieku 12 lat zostaje wyrzucony ze szkoły za prowadzenie agitacji przeciwko władzom japońskim okupującym Koreę. Dalej kontynuuje naukę u prywatnego nauczyciela kaligrafii Han Il Dong, który uczy go także Taek Kyon - narodowej sztuki walki zakazanej przez okupanta. W 1937 roku wyjeżdża na studia do Japonii, gdzie trenuje Karate uzyskując stopień II Dan. Techniki Karate wraz z technikami Taek Kyon (uderzenia zadawane nogami) stały się początkiem współczesnego Taekwon-do.

W 1941 roku, gdy Japonia przystępuje do wojny, Choi Hong Hi zostaje wcielony do armii japońskiej i skierowany do Pyongyang w Korei. Za organizowanie ruchu niepodległościowego zostaje internowany i osadzony w więzieniu, gdzie dla utrzymania dobrej kondycji ćwiczy najpierw samotnie w celi, a później razem z więźniami i strażnikami na dziedzińcu więzienia.

W sierpniu 1945 roku, wraz z zakończeniem wojny, zostaje zwolniony z więzienia i skierowany do armii koreańskiej. Robi tam karierę wojskową pracując jednocześnie nad swoją sztuką walki, popularyzując ją wśród żołnierzy. 11 kwietnia 1955 roku komisja utworzona przez generała Choi, składająca się z czołowych instruktorów, historyków i działaczy społecznych zadecydowała o przyjęciu nazwy Taekwon-do.

W kolejnych latach dzięki podróżom generała i drużyny pokazowej po całym świecie następuje coraz szersza popularyzacja Taekwon-do. 22 marca 1966 roku powstaje Międzynarodowa Federacja Taekwon-do (International Taekwon-do Federation). W 1974 roku rozegrano I Mistrzostwa Świata w Taekwon-do w Montrealu.

Generał Choi Hong Hi gościł wielokrotnie w Polsce. Po raz pierwszy w maju 1978 roku z grupą pokazową, później w latach dziewięćdziesiątych systematycznie odwiedzał Polskę prowadząc seminaria i przekazując coraz to nowe tajniki opracowanej przez siebie sztuki walki.

Generał Choi Hong Hi zmarł 15 czerwca 2002 w Phenianie w Korei Północnej. Kilka miesięcy wcześniej był operowany z powodu raka żołądka. Nastąpił nawrót choroby i przerzuty. Mając przed sobą niewiele życia 12 maja 2002 roku wrócił do Korei, aby umrzeć w miejscu gdzie się urodził.

Taekwon-do w Polsce

Pierwsza sekcja Taekwon-do w Polsce powstała w 1974 roku w Lublinie. Zajęcia prowadził Anglik A. Marshal. W 1975 roku powstaje sekcja w Łodzi prowadzona przez Lo Vanh Thiang, studenta z Laosu. Kolejnym ważnym ośrodkiem jest Kraków, gdzie 1978 roku gości Generał Choi Hong Hi z grupą pokazową.

W 1980 roku reprezentacja Polski wystartowała w Mistrzostwach Europy w Londynie, gdzie Halina Urbańska zdobyła srebrny medal w konkurencji walk sportowych. Opiekunem ruchu Taekwon-do był w tym czasie ZSP.

Od 1982 roku ambasada koreańska miała wspierać ruch Taekwon-do w Polsce. W kraju znalazło się pięciu instruktorów koreańskich, którzy nauczali Taekwon-do (Łódź, Kraków, Gdańsk, Lublin, Warszawa). W tym czasie powstaje Ogólnopolska Federacja Akademickich Klubów Taekwon-do ITF, która działa bardzo prężnie organizując obozy szkoleniowe, egzaminy, pierwsze zawody ogólnopolskie i międzynarodowe. Towarzyszy temu powstawanie nowych sekcji i zwiększanie się liczby trenujących.

W latach 1984-86 następuje rozpad ruchu spowodowany względami politycznymi ( masowa emigracja najlepszych zawodników i instruktorów).

22 lutego 1986 roku dochodzi do spotkania przedstawicieli istniejących sekcji Taekwon-do. Wynikiem tego zebrania było powołanie Społecznej Rady Klubów i Sekcji Taekwon-do ITF z siedziba w Lublinie. Sekretarzem generalnym został Tadeusz Łoboda.

W 1987 roku Taekwon-do zostaje przyjęte do Komisji Taekwon-do i Kick Boxingu Polskiego Związku Karate. Dzięki staraniom działaczy 11 stycznia 1989 roku zostaje wyodrębniona samodzielna Komisja Taekwon-do ITF Polskiego Związku Karate, która otrzymała nazwę: Rada Klubów Taekwon-do w Polsce. Ustalono jednocześnie podział kraju na strefy, wprowadzono turnieje kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski oraz turnieje ogólnopolskie, określono zasady kwalifikacji do kadry narodowej.

24 marca 1991 roku powstał Polski Związek Taekwon-do ITF z siedzibą w Lublinie (prezes Jerzy Jedut). Celem związku jest rozwój i popularyzacja Taekwon-do w Polsce. Skupia on stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie Taekwon-do oraz m.in.:

  • Reprezentuje ruch Taekwon-do w kraju i zagranicą
  • Opracowuje kierunki rozwoju TKD w Polsce i czuwa nad ich realizacją
  • Opracowuje regulaminy zawodów
  • Prowadzi szkolenia zawodników, trenerów i sędziów
  • Utrzymuje kontakty sportowe z organizacjami Taekwon-do w innych krajach
  • Nadaje uprawnienia instruktorskie, sędziowskie i stopnie szkoleniowe
  • Czuwa nad poziomem etycznym TKD
  • Powołuje trenerów kadry narodowej, organizuje starty i zgrupowania kadry

Obecnie w Polsce są 82 kluby sportowe, gdzie młodzi adepci mogą rozpocząć treningi Taekwon-do.

Prawie 1500 osób jest posiadaczem czarnego pasa w Taekwon-do w Polsce. Do dnia dzisiejszego mamy 15 Mistrzów Taekwon-do (stopnie VII i VIII dan).

Jesteś tutaj: Strona główna Historia Taekwon-do